TK eBay Seller USA – Đã gỡ SUS+LIST MỒI (Limit 500-1000 items/25000$) – Bảo hành 10 ngày

5.000.000

 • Thông tin:

  • Tạo bằng thông tin USA
  • Tuổi tài khoản từ 1 tháng trở lên
  • Limit 500 items/25000$ hoặc 1000 items/25000$
  • Đã list môig 1 item hoặc list 1 item theo yêu cầu của khách
  • Giao kèm IP (vps, proxy)

  Giao Hàng:

  • Đăng nhập ( Email, Ebay), Thông tin đăng kí tài khoản ( Tên, địa chỉ, DOB, mail EB, mật khẩu, số phone), IP (USA) hạn trong khoảng 1 tháng – có thể gia hạn.

  Bảo hành: 10 ngày từ ngày giao tài khoản, ví dụ: Ngày giao 02/07/2020, hết bảo hành: 12/07/2020 (hết ngày hết bảo hành)

  Lưu ý: Tài khoản luôn trong tình trạng cháy hàng nên có khi sẽ phải chờ thêm sau khi đã đặt hàng.

Hết hàng