TK Payoneer Việt Nam (đã xác minh ID)

299.000

Thông tin:

  • Tạo bằng thông tin VN
  • Đã active thành công, đã xác minh GT tùy thân ( PP hoặc CMT)

Giao Hàng:

  • Link tải Tệp nén file Zip, tải về giải nén bên trong có: Mail:Pass:Câu hỏi bảo mật +thông tin+ GT tùy thân

Lưu ý:

  • Vui lòng đăng nhập mail , Payoneer và thực hiện thay đổi email của payoneer sang email của bạn
    Lý do: email đang sử dụng cho Payoneer là email dịch vụ, không sử dụng được lâu dài

Bảo hành: BẢO HÀNH Đăng Nhập thành công trong 24h kể từ khi giao tk.

Hết hàng