TK eBay Seller VN– Đã gỡ SUS (Limit 3 items/200$) – Giao VPS +Tk Bank Payoneer

4.990.000

 • Thông tin:

  • Tạo bằng thông tin VIỆT NAM
  • Limit 3/ items/200$
  • Đã list 1 item
  • Giao kèm IP (vps, proxy) hoặc cookie của TK
  • Giao full TK bank Payoneer đã link vào eBay.

  Giao Hàng:

  • Đăng nhập ( Email, Ebay), Thông tin đăng kí tài khoản ( Tên, địa chỉ, DOB, mail EB, mật khẩu, số phone), IP hạn trong khoảng 1 tháng – có thể gia hạn.
  • Tệp file TK bank Payoneer :Thông tin đăng kí tài khoản ( Tên, địa chỉ, zipcode, DOB, mail EB, mật khẩu, số phone, First Century Bank: account number-routing number) + ID đã úp thành công.

còn 2 hàng

Product price
Additional options total:
Order total:
x