TK eBay Seller USA – Đã list (Limit 250-500-1000 items/25000$) – Giao kèm IP/Cookie

2.900.000

1. Thông tin:

  • Tạo bằng thông tin USA, TK đã list 1-4 items
  • Tuổi tài khoản từ 10 ngày-2 tháng
  • Limit 250-500-1000 items/25000$
  • Giao kèm IP (vps, proxy/cookie)

2. Giao Hàng:

  • Đăng nhập ( Email, Ebay), Thông tin đăng kí tài khoản ( Tên, địa chỉ, DOB-SSN, mail EB, mật khẩu, số phone), IP/Cookie (USA).

3. Bảo Hành: đăng nhập tài khoản thành công.

còn 1 hàng

Product price
Additional options total:
Order total:
x