TK Bán hàng ETSY Payment – USA ( Mỹ)

999.000

Thông tin:

  • Tạo bằng info USA ( Mỹ)
  • Tuổi tk mới 2-3 tuần
  • Đã active thành công, chưa có lịch sử bán hàng ( Chưa có sold)

Sử dụng: Đăng bán sản phẩm trên trang etsy.com

Giao Hàng:

  • Đăng nhập ( Email,Etsy), Thông tin đăng kí tk ( Tên, địa chỉ, sđt, số thẻ tạo tk, số tk bank tạo tk)

Bảo hành: 1 đổi 1

  • Không bảo hành liên quan đến quên mật khẩu, Non-Ship ( ko ship hàng cho khách)
  • Chấp nhận bảo hành với các trường hợp Trademark, vi phạm chính sách, … miễn trong thời gian bảo hành
  • Bảo hành bằng đổi 1 TK tương tự
  • Hết bảo hành khi: Hết thời gian bảo hành | Hết lượt đổi bảo hành | Đối với bảo hành tới khi có sold, bảo hành chấm dứt khi khách nhận email thông báo có sold
  • Bảo hành 7 ngày, trong thời gian bảo hành lỗi đổi 1 lần

Thời gian bảo hành: từ ngày giao tài khoản, ví dụ: Ngày giao 02/07/2020, bảo hành 05 ngày, hết bảo hành: 07/07/2020 (hết ngày hết bảo hành)

Hết hàng

Danh mục: , Từ khóa: , ,