TK eBay Seller UK – Đã gỡ SUS (Chỉ bán tại ebay.co.uk0

4.500.000

 • Thông tin:

  • Tạo bằng thông tin UK (chỉ đăng bán sản phẩm tại thị trường UK: https://www.ebay.co.uk – Không bảo hành nếu tài khoản bị suspend/ lỗi khi đăng bán ở thị trường khác)
  • Tuổi TK 1-2 tháng
  • Ebay gỡ qua suspend
  • Active listing (giao ngẫu nhiên TK có active listing: có hoặc không)
  • Ebay đã thêm thẻ ảo cho autopayment method
  • Limit 1000 items/ 10.000 GBP

  Giao Hàng:

  • Đăng nhập ( Email, Ebay, Paypal), Thông tin đăng kí tk ( Tên, địa chỉ, sđt, số thẻ trong Ebay), VPS ip UK

  Bảo hành: 10 ngày từ ngày giao tài khoản, ví dụ: Ngày giao 02/07/2020, hết bảo hành: 12/07/2020 (hết ngày hết bảo hành)

  Chi tiết bảo hành xem tại đây

Hết hàng

Danh mục: ,