TÀI KHOẢN FLARE, cung cấp Metabank bin và thẻ ảo KHÔNG giới hạn

500.000

THÔNG TIN GIAO BAO GỒM: 

  1. Mail Flare/mật khẩu (Flare đăng nhập bằng user, user của Flare chính là phần tên gmail/outlook (là không gồm đuôi @…M)
  2. Mail mới/mật khẩu mới (nếu có)/ recovery mail

Lưu ý:

  • Vui lòng đăng nhập mail và thực hiện thay đổi mật khẩu của.
    Lý do: bảo vệ tài sản cho chính bạn

 

Bảo hành: Đăng nhập thành công

Hết hàng

Danh mục: , Từ khóa: , ,