Lưu ý quan trọng:

Bạn chọn loại thẻ mà bạn đã mua bên dưới, sẽ hiển thị hướng dẫn sử dụng đầy đủ.

Bạn phải thực hiện đúng hướng dẫn vì mỗi loại thẻ có một cách sử dụng khác nhau. Nếu không thực hiện đúng hướng dẫn sẽ không được bảo hành khi bị lỗi.

Gặp lỗi trong quá trình sử dụng thẻ phải chụp ảnh màn hình và gửi cho chúng tôi ngay để xử lý, không được tự ý thử lại.

Hướng dẫn Thẻ xác minh các nước (trừ châu Âu) – Exp 5 năm

Lưu ý
 • Bạn phải thực hiện đúng hướng dẫn, nếu không sẽ không được bảo hành khi bị lỗi.
 • Không liên kết thẻ ngay sau bước điền email, mật khẩu lúc tạo tài khoản; Paypal sẽ thông báo lỗi. Hãy vào My account => Wallet và link card.
 • Gặp lỗi trong quá trình sử dụng thẻ phải chụp ảnh màn hình và gửi cho chúng tôi ngay để xử lý, không được tự ý thử lại.

Hướng dẫn Thẻ chỉ add Paypal – Không lấy code – Exp 5 năm

Bước 1: Tại trang tài khoản Paypal ấn vào “Link a Card or Bank” hoặc ấn vào link này

Sau đó chọn Link a credit card

Bước 2: Điền thông tin thẻ mà bạn nhận được trong email:
 • Credit card number: Số thẻ
 • Card type: Paypal sẽ tự xác định loại thẻ
  • Nếu chữ số đầu tiên của số thẻ là 4: Visa
  • Nếu chữ số đầu tiên của số thẻ là 5: Mastercard
 • Expiration date: Exp của thẻ
 • Security code: Cvv của thẻ