Dưới đây là trang dùng để cập nhật zipcode cho tất cả các loại thẻ và truy vấn code Paypal dành cho các bạn reseller. Bạn có thể yên tâm đưa cho khách hàng trang này để họ tự thực hiện cập nhật zipcode và lấy code (được xử lý tự động 24/24). Trang không chứa bất kỳ thông tin nào của chúng tôi, và chúng tôi cam kết không bao giờ tiếp cận khách hàng của bạn.